ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΩΝ

Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης φορολογικών υποθέσεων ιδιωτών το γραφείο μας με γνώση και υπευθυνότητα αναλαμβάνει:

 • την σύνταξη των εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2)
 • τον υπολογισμό τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης καθώς και την συμπληρωση του εντύπου ανάλωσης ήδη φορολογηθέντος κεφαλαίου).
 • την ακριβή εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης
 • την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και άμεση έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος
 • την σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9
 • την σύνταξη και υποβολή αιτησεων επιδότησης ενοικίου
 • την σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων του Κτηματολογίου
 • Για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ομογενών, είναι απαραίτητη η άμεση και έγκαιρη τηλεφωνική η ηλεκτρονική επικοινωνία.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

 •  
 •  
 •  
 •